Wednesday, December 8, 2010

Corpus

Membicarakan tentang corpus, anda mungkin akan terbayang istilah perundang-undangan, habeas corpus. Dalam tulisan saya kali ini bukan itu yang dimaksudkan, tetapi adalah suatu kerangka ataupun framework untuk sesuatu yang kita ingin kaji.

Contohnya, bila disebut phishing corpus, ia lebih kepada kerangka bagaimana emel phishing itu secara umum. Kebiasaannya kita akan menggunakan istilah ini untuk mengkaji bagaimanakah emel phishing itu, dan bagaimana membezakan:

  1. Emel Phishing dengan sah
  2. Emel Phishing daripada emel spam


Merujuk kepada isu malware, kita perlu bina satu corpus untuk mengenali malware itu. Apakah yang membezakan malware dengan bukan malware. 

Sesetengah kertas kajian menggunakan istilah taksonomi(taxonomy). Bagi saya taksonomi ialah satu langkah ke arah membina corpus.

Atau mungkin sebaliknya, vice versa.

No comments: